AWZI Harnaschpolder

Projectinformatie AWZI Harnaschpolder.

Het betreft de bouw van een nieuw afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in de gemeente Midden Delfland en de aanpassing van de bestaande AWZI Houtrust in de gemeente Den Haag.

Binnen het consortium zijn de civiele en bouwkundige werkzaamheden ondergebracht binnen de combinatie Heijmans-Strukton AHR v.o.f. (HSAHR).

Het project omvat de nieuwbouw van o.a. 20 gebouwen en 33 betonnen tanks. De diameter van de tanks variëren van 18 tot 64 meter. De betonnen binnen- en buitenwanden hebben gemiddeld een hoogte tussen de 4 en 9 meter. De wanden van de slibgistingstanks zijn het hoogst met zo’n 20 meter.

In totaal zijn er zo’n 12.350 betonpalen geheid en 90.000m2 betonmortel gestort. De totale bouwkosten van het project bedroeg 250 miljoen euro. Start betonbouw nov. 2003 - einde betonbouw dec. 2006

De hoofdmaatvoerder was verantwoordelijk voor de gehele maatvoering, o.a:

  • Het verspreiden van de juiste tekeningen en revisies.
  • Voorbereiden en verspreiden van de meetgegevens.
  • Het uitzetten van de constructie.
  • Het verwerken van de meetgegevens en de rapportage d.m.v. meetrapporten.
  • Het aanleveren van opleverdossiers van de diverse onderdelen.
  • Planning werkzaamheden.
  • Planning meetploegen.
  • Kwaliteit waarborgen van de maatvoering.
  • Uitvoeren van alle meetwerkzaamheden volgens het hoofdmaatvoeringsplan.

In de periode van januari 2005 tot september 2005 waren er zo’n 6 meetploegen Werkzaam om het betonwerk maatvoeringtechnisch te realiseren.