Distriport Bergen op Zoom

Project Distriport Bergen op Zoom

Op industriegebied Noordland in Bergen op Zoom ontwikkelt ProDelta het nieuwe Europese distributiecentrum (EDC) van ruim 20.000 m² voor Forever 21. Het nieuwe EDC wordt in juli 2015 opgeleverd. 

Aannemer: Sprangers Breda