Project Tilburg

Project informatie onderdoorgang te Tilburg.

In opdracht van Dura Vermeer heeft Foxbo de verantwoording gekregen voor alle maatvoeringwerkzaamheden van een fietsers- en voetgangersonderdoorgang in Tilburg.

Dit kunstwerk bevindt zich onder de bestaande spoorlijn Breda-Tilburg en vormt een verbinding tussen de huidige wijk “De Reeshof” en de toekomstige wijk “de Koolhoven”.

Naast de gebruikelijke maatvoeringwerkzaamheden hebben we op dit project gedurende de gehele bouwperiode deformatiemetingen verricht t.a.v. de ligging én hoogte van het spoor.

Dit was in het bijzonder van belang gezien het feit dat er direct naast het bestaande spoor bouwwerkzaamheden werden verricht. Het treinverkeer aldaar ging gepaard met bijzonder hoge snelheden.

Met nauwkeurige apparatuur konden we elke verandering van het spoor, tot op de millimeter nauwkeurig, in kaart brengen en zonodig maatregelen nemen.

In goede overéénstemming met de aannemer was Foxbo gemiddeld 1 dag in de week op dit project aanwezig. Wat dat betreft was dit werk goed te combineren met meerdere kleinschalige projecten.